ΑΡΧΙΚΗ

Σχετικά με τον όμιλο

Ο όμιλος WIN GROUP είναι ένας διεθνής επενδυτικός όμιλος με παρουσία στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή του το 2015 και συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον με προσήλωση και πίστη στη φιλοσοφία του επιχειρείν. Οι  εταιρείες του Ομίλου δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους, όπως, στον κλάδο της ασφάλειας, στον  κλάδο της εκπαίδευσης  και στον κλάδο των ψηφιακών εφαρμογών.

Φιλοσοφία και αποστολή

Στον όμιλο WIN GROUP, στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα και πιστεύουμε πως το υγιές επιχειρείν θέτει τα θεμέλια για ένα ακόμη καλύτερο μέλλον. Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες των ανθρώπων μας και των συνεργατών μας ενώ παράλληλα διερευνούμε και αναλύουμε επιχειρηματικές δυνατότητες με σύγχρονα, τεχνοκρατικά και αξιοκρατικά κριτήρια.

Επενδυτικό προφίλ

Η επιτυχημένη ανάπτυξη των εταιρειών του ομίλου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής διακυβέρνησης. Επιπλέον η ενίσχυση των δραστηριοτήτων αλλά και η διεύρυνση των στρατηγικών δυνατοτήτων  με σκοπό την ακόμη πιο επιτυχημένη ανάπτυξη έρχονται να συμπληρώσουν την επενδυτική φυσιογνωμία των ανθρώπων μας.

MEDIA CENTER

MEDIA CENTER

Οι καινοτόμες ιδέες μας σε συνδυασμό με το διεθνές δίκτυο επαφών μας δίνουν μια ευρύτητα στο πεδίο των δραστηριοτήτων μας. Στρατηγική σκέψη, σχεδιασμός και διεθνείς επαφές είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας του ομίλου.  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του ομίλου και έχει ενσωματωθεί έμπρακτα στην επιχειρησιακή μας λειτουργία. Δίνουμε έμφαση στην καταπολέμηση των κοινωνικών αποκλεισμών, στην ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων ενώ επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας και σε τομείς όπως στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε στον όμιλο, εδώ θα βρείτε όλες τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας. Σε περίπτωση που δεν είναι ανοιχτή κάποια θέση εργασίας, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό μας  ηλεκτρονικά στο e-mail: hr@wingroup.gr