ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Εταιρική υπευθυνότητα

Η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του ομίλου και έχει ενσωματωθεί έμπρακτα στην επιχειρησιακή μας λειτουργία.

Δίνουμε έμφαση στην καταπολέμηση των κοινωνικών αποκλεισμών, στην ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων ενώ επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας και σε τομείς όπως στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η διεύθυνση κοινωνικής υπευθυνότητας του ομίλου, λειτουργεί και αναπτύσσεται συνεχώς, έχοντας ως βασική προτεραιότητα τους τρεις άξονές της: κοινωνία, άνθρωπος και περιβάλλον.

Τα στελέχη μας αναπτύσσουν συνεχώς νέες πρωτοβουλίες ενισχύοντας μεταξύ άλλων δράσεις Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και φορέων που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.

Παράλληλα κύριο μέλημα του τομέα είναι και η καλλιέργεια ηθικής και αδιάφθορης επαγγελματικής συμπεριφοράς σε όλες τις επιχειρήσεις του ομίλου, καθώς και ο σεβασμός προς τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους μετόχους.